Sprawy cywilne

Sprawy cywilne

Kancelaria Adwokacka dokłada wszelkich starań, aby każdy Klient był zadowolony ze świadczonych usług prawnych. W trosce o najwyższą jakość o klienta, każdy stan faktyczny jest gruntownie analizowany przed przyjęciem sprawy do prowadzenia i dokonywana jest wstępna ocena szans wytyczonego celu. Kancelaria ceni sobie przejrzystość i jasne sytuacje, stąd też od początku współpracy z Klientem staramy się precyzyjnie wskazać wysokość wynagrodzenia za przygotowanie i prowadzenie sprawy. Chcielibyśmy zaznaczyć, że rzetelność, najwyższa jakość świadczonych usług i finansowa dostępność usług prawnych Kancelarii Adwokackiej są naszymi priorytetami.

Wynagrodzenie adwokata jest uzgadniane podczas wstępnej rozmowy z klientem. Informujemy, że wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od:

  • rodzaju zlecenia – zawiłości postępowania, prawdopodobnej ilości terminów sądowych
  • wartości przedmiotu sprawy, bądź wartości wyegzekwowanego roszczenia w przypadku postępowań na etapie egzekucyjnym
  • nakładu pracy


PORADY PRAWNE

Również koszt udzielenia porady prawnej jest zazwyczaj ustalany z góry i jest zależny od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego – stanu faktycznego sprawy z którą zgłasza się klient,
Aktualnie stawka wynagrodzenia za udzielenie porady prawnej wynosi od 123 do 246 zł. (w kwocie wynagrodzenia zawarty jest podatek VAT – obecnie 23%). W przypadku gdy klient zgłasza się z kilkoma problemami – stawki podlegają zsumowaniu.
W przypadku podjęcia decyzji o zleceniu prowadzenia sprawy, uiszczone koszty porady prawnej wliczane zostają do honorarium za prowadzenie sprawy. PISMA PROCESOWE I UMOWY

Koszt sporządzenia pisma procesowego (np. wniosku, pozwu lub apelacji i innych pism procesowych ) jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry. Tego rodzaju usługi zależne pozostają od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim klient oczekuje, iż pismo ma być przygotowane. Minimalny koszt sporządzenia pisma – to kwota 123 zł

SPRAWY SĄDOWE

Wysokość wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana na drodze umowy z klientem, o ile trudno jest z góry określić wysokość wynagrodzenia wszystkich spraw swoistą wskazówką – miarodajnym odnośnikiem jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.02.163.1348).

Stawki minimalne, od października 2016 roku wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 90 zł; 2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł; 3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł; 4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł; 5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł; 6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł; 7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł; 8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł; 9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł. Sposób wynagradzania Kancelaria dostosowuje do rodzaju świadczonej usługi prawnej, stopnia skomplikowania występującego w sprawie problemu prawnego oraz przewidywanego nakładu pracy.
Informujemy, że Kancelaria Adwokacka jest płatnikiem podatku VAT i każdorazowo wystawia paragony lub faktury za realizowane usługi.