Sprawy rodzinne

W ramach proponowanych usług, osobom poszukującym pomocy w sprawach rodzinnych oferujemy

pomoc w prowadzeniu:

– sprawy o rozwód i separację;
– sprawy dotyczące pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej;
– sprawy alimentacyjne;
– sprawy rozpatrywane przez sądy dla nieletnich;
– sprawy o kontakty z dziećmi;
– sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa;
– sprawy o przysposobienie (adopcję);
– sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa
– sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego;

Pomoc może polegać na udzieleniu informacji o aktualnym stanie prawnym i przysługujących prawach. Jest możliwość przygotowania pisma przygotowawczego, jak również sporządzenie odwołania od wydanego orzeczenia z którym się klient nie zgadza.

W ramach umowy zlecenia, istnieje możliwość kompleksowej obsługi – reprezentacji przed Sądem, sporządzenie pism i udzielanie pomocy prawnej.

Koszt prowadzenia sprawy zależny jest od stopnia jej skomplikowania.

Koszt porady prawej – od 123 zł  – kwota brutto
Koszty sporządzenia pisma – od 246 zł – kwota brutto

Koszt reprezentacji przed Sądem w sprawach rodzinnych – około 1000 – 1500  zł
Kosz reprezentacji przed Sądem Okręgowym w sprawie o rozwód – około 1500 zł – w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie stawka minimalna wynosi około 2500 zł.

Podane kwoty są kwotami brutto

Ustalone wynagrodzenia, może być opłacane ratalne, jak również istnieje możliwość rozliczenia success fee