Honorarium

Honorarium

honorarium wynagrodzenie Wrocław adwokat prawnikDoświadczenie nauczyło mnie, że nie ma dwóch takich samych spraw. Nawet jeśli w dwóch sprawach występuje podobny problem prawny do rozstrzygnięcia, to wcale nie znaczy, że sprawy te będą toczyć się w podobny sposób, że czas ich trwania będzie porównywalny, a także że zapadłe w tych sprawa wyroki będą takie same.

Takie elementy jak problemy ze stawiennictwem świadków na rozprawę, celowe przewlekanie postępowania przez drugą stronę procesu, a nawet choroba sędziego, czy sama ilość spraw w wydziale sądu rozpatrującym daną sprawę ma znaczny wpływ na czas trwania procesu. Z kolei osobiste poglądy prawne składu sędziowskiego rozpatrującego sprawę, sposób prowadzenia procesu przez drugą stronę czy jakość zeznań świadków ma znaczny wpływ na rozstrzygnięcie.

Co więcej, w pewnych okolicznościach nawet duże prawdopodobieństwo zapadnięcia takiego samego wyroku w podobnym czasie nie oznacza, że sprawy są do siebie podobne. Wyrok zobowiązujący dłużnika do zapłaty na rzecz wierzyciela określonej kwoty pieniężnej w sytuacji, kiedy dłużnik jest zamożnym człowiekiem dysponującym licznymi nieruchomościami ma zupełnie inną wartość, niż taki sam wyrok skierowany do dłużnika, który jest bankrutem.

Z tych wszystkich względów bardzo trudno jest ustalić cennik za usługi adwokackie, który przystawałby do każdej sytuacji.

Zgodnie z § 23a ust. 3. litera m) Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) adwokat może udzielić informacji o wysokości wynagrodzenia adwokackiego tylko na wyraźne życzenie Klienta. Zatem nawet jeśli potrafiłbym określić cennik dotyczący standardowych usług, nie powinienem publikować go na stronie internetowej.

Z tych wszystkich względów z reguły ustalam honorarium za prowadzenie sprawy podczas rozmowy z klientem (bezpośredniej lub telefonicznej), podczas której poznam szczegóły sprawy i będę mógł oszacować niezbędny nakład pracy kancelarii.

Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem wysokości wynagrodzenia za poprowadzenie Twojej sprawy zachęcam Cię do kontaktu telefonicznego pod numer 696 612 710, kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub formularza kontaktowego.

Z opiniami na temat prowadzonej przeze możesz się zapoznać w opiniach Google.